Ако тя биде пренебрегвана дългосрочно, то се появяват неприятни последици и най-вероятно тяхното разрешаване ще изисква доста по-солиден бюджет. Ето защо навременните действие при всеки ремонт на покрив са от важно дори фундаментално значение за обитателите и собствениците на недвижимо имущество. Без значение за вида на жилището (дали ще става дума за къща или апартамент) – когато са налице последици от занемарен покрив, трябва да се предприемат мерки.